Shared values

In onze organisatie staat de individuele mens centraal. We benadrukken de waarden die we allemaal delen en die bijdragen aan ons succes. De gedeelde waarden dragen bij aan onze ambitie en staan centraal bij ons dagelijkse handelen. We passen ze toe in onze diensten aan onze klanten, onze contacten met leveranciers en onze interne samenwerking.

Innovatie

Vandaag anticiperen op de behoeften van morgen.

Bij Doyen zijn we ervan overtuigd dat onze visie op innovatie het verschil maakt ! We zijn niet alleen innovatief in onze dagelijkse bedrijfsvoering maar hebben vooral het vermogen om vandaag te anticiperen op trends en behoeften van morgen. Want we willen onze klanten de beste technologie bieden samen met de beste service.

Flexibiliteit

Flexibiliteit , autonomie en vrijheid van handelen.

Een sterk reactievermogen zit in het DNA van onze organisatie. Onze bedrijfscultuur heeft dan ook een sterke focus op flexibiliteit, autonomie en vrijheid van handelen. Dat stelt ons in staat om snel te reageren op vragen uit de markt en oplossingen snel toe te passen richting onze partners.

Expertise

De kennis en vaardigheden van elke werknemer .

Het leveren van kwaliteit is een dagelijkse uitdaging. Waar sommigen alleen spreken over producten, hebben wij het over diensten. De expertise, opleiding en vaardigheden van elke werknemer, op alle niveaus, benutten we actief. Dat stelt ons in staat ons te onderscheiden in ons dienstenpakket en serviceniveau.